Acasa Legislatie Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
RO